RPP K13 Kelas 2 Tema Pengalamanku

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah                        :  SDN  Kelas /Semester           :  2  / 2 (dua ) Tema  5                        :  Pengalamanku Subtema 1                    :  Pengalamanku […]

Read More

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas 2 K13

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)   Sekolah                        :  SDN  Kelas /Semester           :  2  / 2 (dua ) Tema  5                        :  Pengalamanku Subtema 1                    :  […]

Read More